เว็บไซต์ที่รองรับทุกอุปกรณ์ responsive website

เนื่องจากมีลูกค้าหลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการแสดงผลของเว็บไซต์ เมื่อเปิดผ่านอุปกรณ์ต่างๆเช่นเปิดเว็บไซต์ผ่านมือถือแล้วแสดงผลไม่เหมือนกับการเปิดในคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่าแต่ก่อนการแสดงผลในเว็บไซต์จึงมีการพัฒนาโดยวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์มีดังนี้

1.เพื่อให้สามารถอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ได้อย่างง่ายโดยไม่จำเป็นต้องย่อขยายหน้าจอ

2.เพื่อให้สามารถโหลดข้อมูลให้เหมาะสมกับแต่ละอุปกรณ์ พร้อมทั้งแสดงผลได้อย่างรวดเร็ว

การแสดงผลเว็บไซต์ที่แตกต่างกันแต่ละหน้าจอหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ responsive design website  โดยท่านสามารถสังเกตได้ง่ายๆว่าเว็บไซต์รุ่นใหม่ที่ได้รับการออกแบบแบบนี้จะแสดงผลไม่เหมือนกันเช่น facebook เมื่อเราเปิดในหน้าจอคอมพิวเตอร์จะเป็นมุมมองที่สามารถเห็นเมนูต่างๆได้ แต่เมื่อเราเปิดในมือถือจะแสดงเฉพาะเนื้อหา เมนูจะถูกซ่อนไว้เพื่อให้การแสดงข้อมูลมีความชัดเจนและง่ายต่อการอ่าน

ดังนั้นเว็บไซต์ของเราจึงเน้นการออกแบบที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่าย เมื่อผู้เข้าชมเว็บไซต์ผ่านมือถือระบบจะทำการซ่อนเมนูและมีปุ่มให้เลือกเมนูด้านข้าง โดยตัวหน้าจอจะแสดงเนื้อหาข้อมูล โดยจะเป็นข้อมูลตัวเดียวกันครับแสดงในเว็บไซต์ที่เป็นคอมพิวเตอร์ ตัวระบบจะจัดเรียงข้อมูลให้สามารถอ่านได้ง่ายๆมากยิ่งขึ้น

ถ้าเว็บไซต์ที่ท่านดูเหมือนกันทั้งในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและมือถือ และต้องทำการขยายหน้าจอเพื่ออ่านข้อมูลภายใน นั่นหมายความว่าเว็บไซต์ดังกล่าวยังไม่ได้ถูกออกแบบให้แสดงผลให้เหมาะสมกับทุกอุปกรณ์

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ  

https://developers.google.com/search/mobile-sites/mobile-seo/responsive-design

https://www.w3schools.com/html/html_responsive.asp