หน้าหลัก


เราคือผู้ให้บริการจัดทำเว็บไซต์ อบต. เทศบาล อบจ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน
ผลการประเมิน ITA ปี 2566 อันดับ 1 ของประเทศ
verified_userระบบที่หน่วยงานสามารถลงข้อมูลได้เอง หรือส่งให้ทีมงานเราลงให้ทันที
verified_userระบบที่ได้มาตรฐานระดับโลก สำรองข้อมูลอัตโนมัติ
verified_userระบบช่วยตรวจสอบการประเมิน ITA ผ่านการประเมินมากกว่าทุกหน่วยงาน
verified_userระบบเชื่อมโยง RSS ระบบ EGP อัตโนมัติ

ท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ เพื่อรองรับการประเมิน ITA ใช่หรือไม่ เราคือคำตอบ 
check_circle เมนูครบ check_circle ระบบพร้อม check_circle ย้ายข้อมูลจากเว็บเดิมฟรี check_circle พื้นที่ไม่จำกัด
verified_user ปรับปรุงระบบให้ฟรี ครอบคลุมการประเมินถึงปี 2580 verified_user คุ้มค่าบริการ

 

เว็บไซต์มีเมนู การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA2023)
ครบทั้ง 43 หัวข้อ หน่วยงานสามารถนำเข้าข้อมูลเพื่อรับการตรวจประเมินได้ทันทีcheck_circle ขอแสดงความยินดีกับ ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ 1 ของประเทศ
เทศบาลตำบลตะกุด ของรายหน่วยงาน และหน่วยงานประเภท เทศบาลตำบลcheck_circle ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่มีผลการประเมิน “ผ่านดีเยี่ยม”

เทศบาลตำบลตะกุด
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย
องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านท่าหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ
องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์
องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า
องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
เทศบาลตำบลงิ้วด่อน
องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
เทศบาลตำบลชำราก
เทศบาลตำบลกุดไห
องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ
องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู
เทศบาลตำบลโพนแพง
เทศบาลตำบลวังยาง
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ
เทศบาลตำบลกุดแฮด
และทุกหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ITA ประจำปี 2566

สิ่งที่ทำให้เราแตกต่างกับผู้ให้บริการรายอื่น
1. ระบบที่พัฒนาเองเพื่อ อบต. เทศบาล โดยเฉพาะ
2. มีการอับเดตระบบสำสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มคุณสมบัติใหม่โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
3. ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนาแบบเดียวกับระบบระดับโลก
4. พื้นที่การใช้งานไม่จำกัด
5. เพิ่มเนื้อหาได้ไม่จำกัดตามที่ท่านต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเมนู หรือเนื้อหาอื่นๆ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
6. ใช้งานง่ายแบบเดียวกับใช้ social network
7. ค่าบริการที่เหมาะสม
8. แสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์โดยไม่ต้องย่อขยาย ตามมาตรฐานของ google
รับทำเว็บไซต์ อบต เทศบาล อบจ จ้างทำเว็บไซต์ อบต เทศบาล อบต

 

เราพัฒนาระบบเพื่อคุณ

ถ้าท่านกำลังอยากทำเว็บไซต์ หรือเปลี่ยนผู้ให้บริการ ลองดูข้อเสนอของเรา
ปรับปรุงเว็บไซต์ของท่านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เรามีทีมงานย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมได้ทันที
รองรับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกประเภท รองรับระบบ egp จากกรมบัญชีกลาง
การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานในปัจจุบัน ไม่เหมือนในอดีต โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นสวนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ.) จะเพิ่มช่องทางในการติดต่อสือสารกับประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการ  การจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล เว็บไซต์ อบต เว็บไซต์เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ได้ผ่านช่องทางมือถือ และแทบเล็ต ไม่เหมือนในอดีตที่ต้องเข้าอินเตอร์เน็ตเพื่อดูข้อมูลข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์เท่านั้น

เราจึงได้พัฒนาระบบเพื่อช่วยให้การสื่อสารข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลของ อบต เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร หรือหน่วยงานราชการอื่นๆ สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการง่าย การใช้งานระบบเราพัฒนาต่อเนื่องมามากว่า 15 ปี เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเรากล้ารับประกันว่าท่านใช้งานเป็นอย่างแน่นอน จากลูกค้า 100 % ของเราสามารถใช้งานได้ทั้งหมด หรือหากท่านต้องการให้เราเป็นผู้นำเข้าข้อมูลเองก็สามารถทำได้

ระบบของเราสามารถปรับแต่ง content การแสดงข้อมูลอย่างที่ท่านต้องการาไม่ว่าจะเป็นความกว้าง ความสูง สี รูปแบบตัวอักษรของเว็บไซต์ สามารถทำได้อย่างง่ายดาย เมนูใช้งานเป็นภาษาไทย เนื่องจากเราพัฒนาเพื่อหน่วยงานราชการไทย โดยคนไทย ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบที่มีประสิทธิสูง ฝีมือคนไทย และเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาควบคู่ไปกับหน่วยงานราชการท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอย่างเว็บไซต์หน่วยงานท่านเมื่อใช้ระบบเรา
https://www.ts-local.com/demo_local/
รายการ คุณสมบัติ
โดเมนเนม ชื่อหน่วยงาน.go.th
ระบบที่ใช้ พัฒนาขึ้นเพื่อท้องถิ่น มากว่า 10 ปี
พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล ไม่จำกัดบน Google Cloud
ปริมาณข้อมูลต่อเดือน ไม่จำกัด
จำนวนเมนู ไม่จำกัด
รูปแบบสีเว็บไซต์ ปรับแต่งได้เอง
รูปแบบตัวอักษร ปรับแต่งได้เอง
การแสดงผลในแทบเล็ต มือถือ รองรับ
การอับเดตระบบ อัตโนมัติทุกสัปดาห์
การเพิ่มข้อมูลในเว็บไซต์ ลูกค้าอับเดตเอง หรือส่งมาให้ทางเรา
การเชื่อมต่อ EGP รองรับ ทำการเชื่อมต่อและเพิ่มข้อมูลอัตโนมัติ

Easyweb - ระบบจัดการเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

หากท่านเคยใช้งานระบบเว็บไซต์แบบทั่วไป  ที่การอับเดตปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ยาก และมีขั้นตอนมากมาย ปรับปรุงระบบแล้วมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เราขอแนะนำระบบ easyweb ที่จะแก้ไขปัญหาทั้งหมดให้กับท่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้งาน การใช้งานที่ง่าย พิสูจน์แล้วจากผู้ใช้งาน 100% ทุกคนสามารถอับเดตข้อมูลได้เองโดยไม่จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด พร้อมทั้งการ support รวดเร็วทันใจ

อีกทั้งระบบของเราออกแบบให้รองรับการตรวจประเมินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น LPA ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ และล่าสุด ita ในหัวข้อ OIT ครอบคลุมทุกหัวข้อเพียงแค่ท่านเข้าไปอับเดตข้อมูลให้หน่วยงานของท่านให้เป็นปัจจุบันอยู่แสดง เรายินดีที่จะเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีให้ประชาชนในท้องถิ่นของท่านสามารถเข้าถึงบริการ และข้อมูลอย่างรวดเร็วรองรับทุกการเชื่อมต่อ
-ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด html css3
-มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
-มีหน่วยงานใช้งานแล้วจำนวนมาก
-ใช้งานง่าย
-รองรับทุกอุปกรณ์
-อับเดตระบบฟรีตลอดอายุการใช้งาน

ใหม่ล่าสุดระบบ  RSS เชื่อมโยงกับกรมบัญชีกลาง ระบบ E-GP เชื่อมโยงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างการเชื่อมโยง RSS เพื่อแสดงในเว็บไซต์ อบต เทศบาล อบจ
คู่มือการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS
ดาว์นโหลดคู่มือใช้งานคลิก

การปรับปรุงเว็บไซต์รูปแบบใหม่
พร้อมใช้งานแล้ว โดยใช้หลักการออกแบบ MATERIAL DESIGN จาก GOOGLE

เรากำลังพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เก็บระเบียบ เอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และจัดการ
ดูรายละเอียดระบบ https://www.ts-local.com/eoffice/

คำถามที่พบบ่อย

ถาม : มีเว็บไซต์อยู่แล้วสามารถใช้บริการได้หรือไม่
ตอบ :ได้ ทางเราจะทำการดึงข้อมูลบางส่วนมาให้ที่เว็บไซต์ใหม่ย้อนหลัง 1 ปี ยกเว้นกราฟิกตกแต่งจากเว็บไซต์เดิม

ถาม : กรณีมีปัญหาในการใช้งาน หรือให้เพิ่มเติมแก้ไขระบบ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่
ตอบ : ไม่มี

ถาม : ค่าบริการในการทำเว็บไซต์ครั้งแรกราคาเท่าไหร่
ตอบ : สามารถติดต่อกับทางเราได้เพื่อรับการประเมินราคา

ถาม : เว็บไซต์สามารถอับเดตข้อมูลผ่านมือถือได้หรือไม่
ตอบ : ได้

ถาม : เว็บไซต์สามารถจัดรูปแบบ layout ตามต้องการได้หรือไม่
ตอบ : ได้ สามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นตำแหน่ง สี รูปแบบอักษร

ถาม : สามารถติดต่อได้ที่ไหน
ตอบ : โทรศัพท์/line 0982293165

ถาม : กรณีที่มีการปรับปรุงอับเดตระบบ  จะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่
ตอบ : ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ถาม : พื้นที่ใช้งานจำกัดที่กี่ GB
ตอบ : ไม่จำกัดพื้นที่ในการใช้งาน

ถาม : สามารถเพิ่มเมนูได้หรือไม่
ตอบ : เพิ่มเมนูได้ไม่จำกัด และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

*ค่าบริการอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับการประเมิน และ pagkage