การยกระดับความมั่นใจ

เว็บไซต์ปัจจุบันได้มีบทบาทเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับหน่วยงานราชการ ซึ่งในแต่ก่อนเว็บไซต์จะเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเท่านั้นไม่สามารถที่จะโต้ตอบหรือให้บริการข้อมูลในส่วนอื่นๆกับผู้ให้บริการ เทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถตอบสนองเรื่องดังกล่าวได้ผู้ให้บริการสามารถที่จะให้บริการในด้านอื่นๆนอกจากจะเผยแพร่ข้อมูลอย่างเดียว

 

TS คอมพิวเตอร์ได้เห็นความสำคัญในจุดนี้เราได้พัฒนาระบบซึ่งสามารถให้บริการกับประชาชนในเขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดเวลาในการติดต่อประสานงานอีกทั้งยังสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ตัวระบบสามารถประมวลผลและแสดงรายงานออกมาเป็นไฟล์เอกสารที่สามารถจัดเก็บได้อย่างเป็นระบบ ทำให้การปฏิบัติงานออนไลน์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการได้รวดเร็ว

 

ระบบของเราถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดพร้อมระบบความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงสุด อีกทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์ขับเคลื่อนระบบจะมีการอัพเดทให้ตลอดอายุการใช้งาน เวลาทำการอัพเดทระบบทุกวัน เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าจะสามารถใช้เว็บไซต์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและติดต่อให้บริการกับประชาชนในเขตพื้นที่ได้

 

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ หากท่านต้องการให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของท่านสามารถติดต่อประสานงานกับเราเพื่อให้คำปรึกษาต่างๆได้ฟรีทางโทรศัพท์และ LINE ID

 

เราขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความไว้วางใจ เรามั่นใจว่าเราจะพัฒนาระบบให้ดีขึ้นไปมากที่สุดในอนาคต