ระบบตรวจสอบข้อมูล ita ปี 2021

ระบบตรวจสอบข้อมูล ita ปี 2021 หรือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2564

ถ้าเราได้ทำการอัพเดทระบบใหม่เพื่อให้การแสดงผลในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลทั้ง 43 หัวข้อสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายยิ่งขึ้นโดยในส่วนของแต่ละหัวข้อจะเรียงตามลำดับโดยทำการแสดงเมนูที่ทำการเชื่อมโยงและคำอธิบายว่าในการตรวจประเมินหัวข้อนั้นใช้ข้อมูลในส่วนไหน ซึ่งจะทำให้ผู้เตรียมเอกสารสามารถเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้องและตรงกับหน่วยตรวจสอบต้องการข้อมูล

ในส่วนของระบบนี้เราได้ทำการอัพเดทให้กับทุกหน่วยงานที่ทำเว็บไซต์ให้กับเราเรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถ login และเข้าไปแก้ไขเชื่อมโยงข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลในระบบได้ทันทีเลยนะครับ

ในส่วนของหน่วยงานที่ต้องการจัดทำเว็บไซต์เพื่อทำการตรวจประเมินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในปี 2564 หรือ ITA2021 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเราได้เลยนะครับในส่วนของงบประมาณ ในกรณีที่ท่านไม่มีงบประมาณเพียงพอสามารถปรึกษาเราได้นะครับผม