ขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์ อบต เทศบาล

เนื่องจากมีหลายๆ หน่วยงานสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์ อบต เทศบาล โดยต้องการทราบรายละเอียดในการจัดทำเว็บไซต์ ว่ามีรายละเอียดในการจัดทำอย่างไรบ้าง วันนี้ทางเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์ และรายละเอียดการจัดทำ เว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันบันถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่องทางในการติดต่อสือสาร ของประชาชนในเขตพื้นที่ โดยลูกค้าที่ทำเว็บไซต์กับทางเราจะได้รับการติดตั้งระบบใหม่ ซึ่งเป็นระบบ easyweb บริหารจัดการเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป้าหมายหลักในการออกแบบระบบคือ การใช้งานง่าย และสามารถอับเดตข้อมูลได้ในทุกอุปกรณ์  อีกทั้งลูกค้าที่ทำเว็บไซต์กับทางเราสามารถที่จะอับเดตระบบได้ฟรี พื้นที่การใช้งานไม่จำกัด เพิ่มเมนูได้ไม่จำกัด

ขั้นตอนในการจัดทำเว็บไซต์ อบต เทศบาล จะมีขั้นตอนดั้งนี้

  1. ขั้นตอนการติดต่อประสานงาน
    ในส่วนนี้ทางเราจะให้ข้อมูลกับลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกเรื่องโดยไม่มีค้าใช้จ่ายๆ ใดๆ
  2. ขั้นตอนการลงข้อมูล
    ในขั้นนี้ทางเราจะทำการลงข้อมูล หรือลงข้อมูล จะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้ามีเว็บไซต์เดิมหรือไม่
  3. ขั้นตอนการ online เว็บไซต์
    เมื่อทำการโอนย้ายข้อมูลเรียบร้อยแล้วทางเราจะให้เว็บไซต์ online และสอนการใช้งานระบบให้กับลูกค้า

ระยะเวลาเวลาในการจัดทำจะอยู่ประมาณ 1-2 สัปดาห์ จนถึงขั้นตอนที่จะทำให้เว็บไซต์ online

การอับเดตระบบเว็บไซต์ ระบบจะทำการอับเดตให้อัตโนมัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ๆ ใดทั้งสิ้น โดยเราจะทำการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ ให้กับลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ลูกค้าที่ต้องการจัดทำเว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ ติดต่อเรา