การแจ้งเตือนใหม่

ในปัจจุบันระบบเว็บไซต์ของทางเราได้ออกแบบให้มีการแจ้งเตือน รวมทั้งหมดในชุดเดียว ซึ่งเมื่อเราทำการ login เข้าระบบ ก็จะสามารถดูในส่วนของการแจ้งเตือนทั้งหมด ว่ามีประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งข้อมูล ขอข้อมูล ขอความช่วยเหลือ หรือร้องเรียนเข้ามาภายในเว็บไซต์หรือไม่ โดยจะมีตัวเลขกำกับ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบริหารจัดการ

ระบบดังกล่าวสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีข้อจำกัดในการแจ้งเตือนโดยจะต้องทำการ login เข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถดูข้อมูล ซึ่งถ้ามีการแจ้งเตือนเรื่องสำคัญในขณะที่ไม่ได้ทำการ login เข้าสู่ระบบ อาจจะทำให้การติดต่อสื่อสารในช่วงนั้นไม่ทันท่วงที 

ทีมงานของเราได้เห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้พัฒนาระบบแจ้งเตือนผ่าน application line ซึ่งเป็น application ที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศ โดยเมื่อมีการแจ้งเตือนที่สำคัญระบบเว็บไซต์จะทำการแจ้งเตือนไปใน application LINE พร้อมแจ้งรายละเอียด ทำให้หน่วยงานไม่พลาดการติดต่อที่สำคัญ โดยในเบื้องต้นระบบจะทำการแจ้งเตือนใน line อัตโนมัติ เมื่อมีผู้มาใช้งานระบบในเว็บไซต์ดังนี้

– ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
– ระบบสายตรงผู้บริหาร
– ระบบร้องเรียน online
– ระบบ E-service
– ระบบจองคิวออนไลน์
– ระบบร้องเรียนการทุจริต
– ระบบร้องเรียนการบริหารงานบุคคล

โดยในอนาคตเราจะทำการพัฒนาระบบนี้ ให้สามารถใช้ได้กับหลายระบบ เช่น ระบบชำระภาษีออนไลน์ ระบบธนาคารขยะ ระบบเบี้ยยังชีพฯ ระบบ E-office

โดยการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นสามารถตั้งค่าได้ว่าต้องการให้แจ้งเตือนในเรื่องใดบ้าง ซึ่งจะทำให้หน่วยงานสามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสมและความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อการบริการที่ทันท่วงทีและรวดเร็ว

ระบบนี้จะทำการติดตั้งเข้าสู่เว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ที่ใช้บริการกับทางเรา โดยลูกค้าสามารถแจ้งขอเปิดบริการแจ้งเตือนผ่าน application LINE ได้กับทางเราโดยตรง หากหน่วยงานไหนต้องการจัดทำเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายสามารถติดต่อประสานงานกับเราได้เลยนะครับ