การเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการจัดทำเว็บไซต์

การเปลี่ยนผู้ให้บริการในการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน สามารถทำได้โดยเมื่อท่านได้ทำการจัดทำเว็บไซต์หรือจ้างบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะทำเว็บไซต์ขึ้นมาแล้ว แต่เนื่องจากเกิดข้อจำกัดหรือการใช้งานไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการหรือเป้าหมายที่ต้องการ เราสามารถที่จะเปลี่ยนผู้ให้บริการได้

โดยหน่วยงานภาครัฐการเปลี่ยนผู้ให้บริการจะต้องใช้เอกสารเพื่อทำการเปลี่ยน name server หรือจะว่าง่ายๆก็คือการเปลี่ยนเครื่อง server ไปใช้ของบริษัทอื่น

การเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการของหน่วยงานภาครัฐจะมีเอกสารจากหัวหน้าหน่วยงานส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการดูแลโดเมนหลักของรัฐบาลซึ่งปัจจุบันก็คือบริษัททีเอชนิค เพื่อทำการตรวจสอบและเช็คความถูกต้อง ซึ่งปกติถ้าเป็นเว็บไซต์ทั่วไป เราสามารถที่จะทำการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการได้ทันที

ในส่วนของการเปลี่ยนผู้ให้บริการโดยหลักแล้วจะต้องทำการเปลี่ยนระบบเว็บไซต์ใหม่ ซึ่งโดยปกติจะไม่สามารถนำข้อมูลเดิมมาแสดงในเว็บไซต์ใหม่ได้นอกจากผู้ให้บริการจะทำการสำรองข้อมูลมาให้หรือทำการโอนย้ายข้อมูลมาให้ตามที่ได้ตกลงกันไว้ เอกสารของส่วนราชการโดยปกติ จะเป็นข้อมูลข่าวสารที่สามารถดำเนินการโอนย้ายมาสู่เว็บไซต์ใหม่ได้ ปัญหาในการโอนย้ายข้อมูลมาสู่เว็บไซต์ใหม่ก็คือปริมาณข้อมูลที่มีจำนวนมากดังนั้นการโอนย้ายข้อมูลหากในกรณีที่เว็บไซต์เดิมมีข้อมูลปริมาณมาก อาจจะทำการโอนย้ายข้อมูลย้อนหลังเท่าที่จำเป็นหรือ 1 ปีงบประมาณจากปีงบประมาณปัจจุบัน

ปัจจุบันลูกค้าที่ย้ายมาอยู่กับทางเรามีทั้งการเปิดเว็บไซต์ใหม่ และต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ โดยเราให้อิสระกับลูกค้าทุกหน่วยงานกรณีที่ไม่พึงพอใจในการให้บริการของทางเราสามารถเปลี่ยนไปใช้บริการกับผู้ให้บริการรายอื่นได้ โดยปกติก่อนจะต่อสัญญาในทุกปีเราจะทำการแจ้งลูกค้าเพื่อคอนเฟิร์มในการต่ออายุ ปกติทางเราจะทำการต่ออายุให้ก่อนเพื่อให้การใช้งานของลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพสูงสุด

การเลือกผู้ให้บริการในการจัดทำเว็บไซต์เป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะการบริการหลังการขายการจัดทำเว็บไซต์นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแล้ว ในปัจจุบันเว็บไซต์ยังสามารถรับข้อมูลและโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้ ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ได้อีกช่องทางหนึ่ง

สิ่งที่สำคัญในการเลือกผู้ให้บริการนั้นก็คือการบริการหลังการขายและการปรับปรุงตัวระบบเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งปัจจุบันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวซอฟต์แวร์ของระบบเนื่องจากบราวเซอร์ อีกชื่อหนึ่งก็คือโปรแกรมที่เราใช้เปิดเว็บไซต์ จะอัพเดทตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยเบราว์เซอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันก็คือ google chrome จะมีการอัพเดทฟีเจอร์ใหม่ๆอยู่เสมอ ทั้งมีการเพิ่มคุณสมบัติและตัดคุณสมบัติบางอย่างออก เพราะฉะนั้นหากเว็บไซต์ของเราไม่มีการอัพเดทระบบให้สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในบราวเซอร์เหล่านี้ จะเกิดปัญหาในการสื่อสารกับผู้ใช้งาน ซึ่งหากสังเกตดีๆจะพบเว็บไซต์หลายแห่ง ไม่สามารถที่จะแสดงผลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การแสดงผลในเว็บไซต์ในปัจจุบันจะเน้นไปที่อุปกรณ์เคลื่อนที่ google ให้ความสำคัญกับจุดนี้มากถึงขนาดทำ search engine ขึ้นมาโดยใช้หลักการ mobile first หมายความว่า google จะให้ความสำคัญกับการแสดงผลบนอุปกรณ์มือถือเป็นอันดับ 1 นั่นเท่ากับว่าหากเว็บไซต์ของท่านไม่สามารถแสดงผลบนมือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันดับการแสดงผลของเว็บไซต์ของท่านในลำดับการค้นหาก็จะไม่ได้อยู่ในลำดับที่ต่องการ

ทีมงานของเราได้ทำการพัฒนาระบบซึ่งสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดโดยทางเราได้ออกแบบซอฟต์แวร์ให้สามารถอัพเดทผ่านเซิร์ฟเวอร์เครื่องหลักได้ตลอดเวลาที่มีการปล่อยอัพเดท โดยในการอัพเดทแต่ละครั้งจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น โดยเมื่อเราทำการปล่อยอัพเดทลูกค้าทุกรายจะได้อัพเดทพร้อมกันทั้งหมด เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่แสดงผลบนเว็บ หรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า web application เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของหน่วยงานท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันเรามีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศซึ่งเราบริการลูกค้าอย่างสุดความสามารถ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยต่อไป