การปรับปรุงระบบ e-gp

ในวันนี้ทางเราได้ทำการอัพเดทการเชื่อมโยงระบบ e-gp ผ่าน rss โดยเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการบันทึกในระบบเนื่องจากระบบอีจีพีที่ทำการเชื่อมโยงทางเราได้ตรวจพบการบันทึกข้อมูลซ้ำซึ่งระบบ rss ของระบบอีจีพีได้แสดงข้อมูล 2 ตัวซึ่งน่าจะเกิดจากระบบ egp เอง 

เพื่อให้ไม่เกิดความสับสนในการใช้งานทางเราจึงได้ปรับปรุงการเชื่อมโยงและทำการตรวจสอบอีก 1 ขั้นตอน ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ำกันอีก 1 รอบก่อนทำการบันทึกเพื่อแสดงผลในเว็บไซต์

นอกจากนั้นเรายังได้ทำการปรับปรุงระยะเวลาการเชื่อมโยงของระบบ e-gp ให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้การแสดงผลของประกาศแสดงผลได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งโดยปกติระบบ e-gp จะทำการปิดระบบในช่วงระยะเวลา 9:00 น ถึง 12:00 และ 13:00 น ถึง 17:00 น จึงทำให้ประกาศที่ลงในตัวระบบในช่วงนี้ไม่แสดงผลในเว็บไซต์ เราได้เพิ่มการเชื่อมโยงในช่วง 12:00 น ถึง 13:00 น ซึ่งแต่เดิมในช่วงระยะเวลานี้เราได้ปิดการเชื่อมโยงไว้

ซึ่งในขณะนี้เราได้ทำการปล่อยอัพเดทให้กับทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานที่ลงข้อมูลในช่วงก่อนเที่ยงจะสามารถดูข้อมูลได้ในช่วงบ่าย ในกรณีที่หน่วยงานลงข้อมูลในช่วงบ่ายจะดูข้อมูลได้หลัง 17:00 น

หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ที่ต้องการจัดทำเว็บไซต์ใหม่หรือปรับปรุงเว็บไซต์เดิมของท่าน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการสามารถติดต่อสอบถามเราได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับ