Auto RSS ทุกหน่วยงาน

เรากำลังพัฒนาระบบที่สามารถดึง egp rss ให้กับทุกหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงาน โดยจะสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ตั้งแต่เราเปิดระบบ โดยเราจะทยอยเปิดระบบเป็นรายจังหวัดหวัด