การปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลหลักของเว็บไซต์

ปัจจุบันรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์นอกจากเราจะต้องออกแบบให้สามารถแสดงผลได้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ อย่างเช่น แท็บเล็ต มือถือ แล้ว การออกแบบเว็บไซต์ในปัจจุบันยังต้องให้ความสำคัญ กับการแสดงผลที่มีสัดส่วน และสามารถที่จะอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ได้ง่าย เว็บไซต์ในปัจจุบันแตกต่างจากเว็บไซต์ในอดีตเป็นอย่างมาก โดยเว็บไซต์ในอดีตจะเน้นที่ความสวยงาม การแสดงผลกราฟฟิก แต่เว็บไซต์ในปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่แสดง และความรวดเร็วในการแสดงผลไม่ว่าจะเป็นรูปภาพข้อความ เนื้อหาต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โดยนอกจากจะเป็นที่พึงพอใจกับผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์แล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย เนื่องจากข้อมูลที่แสดงเป็นสัดส่วนและเป็นหมวดหมู่ และข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการจัดรูปแบบการแสดงผล web site แบบใหม่คือ จะเพิ่มอันดับการแสดงผลใน google search engine โดย google ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก

โดยจะเห็นได้จากณปัจจุบัน web browser เกือบทั้งหมดจะทำการเลิก support adobe flash player ภายในสิ้นปีนี้แล้วเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่เก่าและมีความปลอดภัยต่ำ โหลดและกินทรัพยากรภายในเว็บไซต์ในปริมาณที่มากเกินความจำเป็น

โดยลูกค้าที่ใช้เทคโนโลยีเก่าดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลกับทางเราได้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของท่านให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าถึงการบริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ เราพร้อมที่จะให้บริการกับทุกหน่วยงาน โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด