การพัฒนาระบบในอนาคต

ขอบคุณทุกหน่วยงาน ที่ไว้วางใจเรา

ในอนาคตเราได้วางเป้าหมายไว้หลายอย่าง เป้าหมายแรกของเราคือการสร้างระบบที่สามารถใช้งานและเป็นประโยชน์ได้จริง การใช้งานระบบที่ง่าย ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ ปัจจุบันเราสามารถทำให้ระบบมีประสิทธิได้ และผูกกับระบบ server ทำการอับเดตระบบอัตโนมัติ

สิ่งที่เรามุ่งมั่นพัฒนาคือการทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุ และเรายังคงมุ่งมั้นพัฒนาต่อไป ระบบทุกอย่างในอนาคต จำเป็นต้องเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดเพื่อลดปริมาณงาน และอำนวยความสะดวกให้มากที่สุด

ปัจจุบันเราสามารถเปิดใช้งานเว็บไซต์ให้กับลูกค้าใหม่ได้ใน 24 ชั่วโมง และสามารถแสดงผลได้สมบูรณ์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่