ขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน อบต. เทศบาล

ขั้นตอนการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน อบต. เทศบาล

รูปแบบการจัดทำเว็บไซต์จะมีสองรูปแบบคือ 

1. การจัดทำเว็บไซต์ “กรณีมีเว็บไซต์เดิม”
ขั้นตอน
– ติดตั้งระบบ
– โอนย้ายข้อมูล (เฉพาะข้อมูลหน่วยงานราชการ ยกเว้น ภาพกราฟฟิก และการออกแบบต่าง)
– ออกแบบและลงข้อมูล
– websit online
– เข้าใช้งานระบบ

2. การจัดทำเว็บไซต์กรณีไม่มีเว็บไซต์
ขั้นตอน
– ติดตั้งระบบ
– ออกแบบและลงข้อมูล
– websit online
– เข้าใช้งานระบบ

หมายเหตุ
ระบบเวลาในการ online ระบบใหม่ ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
การโอนย้ายข้อมูลแล้วแต่ปริมาณข้อมูล ค่าบริการอาจแตกต่างกันไป
ค่าบริการรายปี 6,000 บาท/ปี