ระบบ egp rss จากกรมบัญชีกลาง

มีหลายหน่วยงานสอบถามมาเกี่ยวกับระบบนี้นะครับวันนี้ทางเราขอให้รายละเอียดเกี่ยวกับ ระบบ egp rss จากกรมบัญชีกลาง

ระบบนี้เป็นระบบที่ทางกรมบัญชีกลางพัฒนามาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงาน ในการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะต้องลงในระบบ egp อยู่แล้ว โดยระบบนี้จะทำการเชื่อมโยงกับกรมบัญชีกลาง เพื่อแสดงประกาศจัดซื้อจัดจ้างประเภทต่างๆ ของหน่วยงานนั้นๆ โดยจะมีรหัสหน่วยงานเพื่อดึงข้อมูลดังกล่าวมาแสดง โดยตัวเว็บไซต์ของหน่วยงานจะต้องทำการพัฒนาระบบเพื่อดึงข้อมูลดังกล่าวมาแสดง

โดยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบจะแสดงข้อมูลย้อนหลัง 7 วัน ดังนั้นหน่วยงานจะต้องทำการออกเว็บไซต์เพื่อที่จะสามารถจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์เพื่อให้สามารถเปิดดูข้อมูลย้อนหลังได้มากว่า 7 วัน

เราได้พัฒนาระบบดังกล่าว และได้ติดตั้งเข้าไปในระบบเว็บไซต์ของทุกหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกโดยหน่วยงานไม่ต้องลงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเว็บไซต์จะทำการตรวจเช็คข้อมูลทุกวัน และลงประกาศให้เมื่อพบประกาศใหม่ โดยสามารถเปิดดูข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลา อีกทั้งเรายังทำการพัฒนาระบบการเชื่อมโยง egp rss อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบของระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ท่านจึงมั่นใจว่าจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

ทีมงานพัฒนาระบบ