การแสดงผลการค้นหาใน google

เนื่องจากมีลูค้าหลายท่านสอบถามกันมาเยอะเกี่ยวกับผลการค้นหารายชื่อหน่วยงานใน google นะครับ จึงขอสรุปเป็นข้อ ๆ ดังนี้นะครับ

1. หลักจากทำเว็บไซต์แล้วทำไมค้นหาใน google ไม่เจอ

เนื่องจากระบบการค้นหาของ google จะทำการรวบรวมข้อมูล โดยจะใช้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการค้นหา โดย google จะให้ความสำคัญกับข้อมูลดังนี้ คือ ปริมาณข้อมูล ถ้าเว็บไซต์สองเว็บไซต์มีข้อมูลไม่เท่ากัน google จะทำการแสดงเว็บไซต์ที่มีปริมาณข้อมูลมากว่า คุณภาพของข้อมูล google มีโครงสร้างการค้นหาข้อมูลโดยทำการเปรียบเทียบกับหลายตัวชี้วัดและจะแสดงข้อมูลที่มีคุณภาพมากที่สุด ระยะเวลาการ online โดยระบบของ google จะให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่มีระยะเวลาการ online มากกว่า ซึ่งตัวนี้ทำให้เว็บไซต์ของลูกค้าที่พึ่ง online ไม่ปรากฎในหน้าแรก โดยจะไปแสดงผลในหน้าหลังๆ เพราะฉะนั้นในช่วงแรก เว็บไซต์จึงยังไม่ติดอันดับ 1 หรืออยู่ในหน้าแรกนะครับ โดยปกติเว็บไซต์ที่ทำกับทางเราจะติดอันดับ 1 ไม่เกิน 1 เดือน เนื่องจากทางเรามีระบบจัดการแสดงผล ซึ่ง google จะเข้ามาเก็บข้อมูลทุกวันครับผม

2. ค้นหาเว็บไซต์หน่วยงาน แต่มาเข้าเว็บของทางเรา

กรณีที่หน่วยงานมีเว็บไซต์อยู่แล้วแต่ผลการค้นหามาพบเว็บไซต์ demo ของทางเรา ส่วนมากจะเกิดจากสามาเหตุหลักสองอย่างนะครับ อย่างแรกคือ รูปแบบการแสดงผลเว็บไซต์ของหน่วยงานท่าน ไม่รองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์ หมายถึงไม่สามารถแสดงผลได้ในมือถือ แท็บเล็ต เพราะในปัจจุบัน google นำการแสดงผลมาจัดอันดับการค้นหาหากท่านต้องการตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของท่านดูได้ในมือถือหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ โดยเปิดเว็บท่านในมือถือ แล้วตรวจสอบว่าท่านจะต้องย่อขยายหน้าจอหรือไม่ ซึ่งเว็บไซต์ที่รองรับการแสดงผลในหลายอุปกรณ์จะดูโดยไม่จำเป็นต้องย่อหน้าจอ สาเหตุอย่างที่สองคือ ข้อมูลในเว็บไซต์ของท่านมีปริมาณน้อย เมื่อเทียบกับเว็บไซต์ของทางเรา google จึงแสดงผลเว็บไซต์ของทางเราก่อน

เราได้พัฒนาระบบ demo เพื่อให้แสดงตัวอย่างเว็บไซต์หน่วยงานของท่าน เราพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างแท้จริง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเรา ประกอบการตัดสินใจนะครับ