องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ที่ใช้ให้ทางเราบริการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน

เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.phum.go.th/