องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ที่ไว้วางใจใช้ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ เราได้ทำการเชื่อมโยงผ่านระบบ rss เข้ากับระบบ egp ของกรมบัญชีกลาง เพื่อแสดงประกาศจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ และเว็บไซต์พร้อมใช้งานได้ในทุกอุปกรณ์ สามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

http://www.kudkha.go.th/

หน่วยงาน อบต. เทศบาล ที่ต้องการทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร