องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ตอนนี้เราได้ทำการอับเดตระบบเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เป็นระบบล่าสุดแล้วนะครับ

เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ http://www.klongkate.go.th/

พร้อมกับได้เชื่อมโยงระบบ egp แสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลภาครัฐมาแสดงในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

ระบบจะทำการอับเดตอัตโนมัติเมื่อมีการปรับปรุงระบบ หรือปล่อยการอับดตใหม่ ทำให้มั่นใจว่าระบบเว็บไซต์ของท่านจะทันสมัยอยู่เสมอ

หน่วยงาน อบต. เทศบาล ที่ต้องการจัดทำเว็บไซต์ สอบถามข้อมูลกับเราได้เลยนะครับ