องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

เราได้ทำการอับเดตเว็บไซต์เดิม เป็นระบบใหม่ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงาน อบต เทศบาล ต้องการทำเว็บไซต์สอบถามเราได้โดยตรงครับ

http://www.muangluang.go.th/