การเชื่อมโยงระบบ egp ให้มาแสดงในเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ

ในปัจจุบันเทคโนโลยีถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากวันนี้จะมาแนะนำระบบที่จะช่วยให้การใช้งานเว็บไซต์หน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ

 

โดยหน่วยงานภาครัฐจะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐจะทำการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-gp  เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยจะทำการประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการทำงานเราได้พัฒนาระบบซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระบบ E GP ผ่าน RSS  ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างที่บันทึกในระบบ egp เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของหน่วยงานของท่านโดยอัตโนมัติระบบจะทำการตรวจสอบว่ามีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือไม่ โดยการทำงานของระบบคือจะทำการเชื่อมโยงวันละ 1 ครั้งเพื่อตรวจสอบประกาศใหม่ถ้ามีก็จะนำมาลงในเว็บไซต์โดยอัตโนมัติและสามารถคลิกดูประกาศได้โดยหน่วยงานไม่จำเป็นจะต้องลงประกาศซ้ำอีก แล้วระบบจะทำการบันทึกข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ทำให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกลบหายไป ซึ่งโดยปกติจะแสดงในระบบ egp เพียง 7 วันเท่านั้น

 

หาหน่วยงานไหนต้องการระบบที่จะช่วยให้การทำงานของท่านมีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนการทำงานให้มากยิ่งขึ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเราได้เลยครับ