แนะนำระบบ easyweb 2019

ระบบ easyweb ถูกพัฒนามาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยหลักในการพัฒนาของเราคือการพัฒนา ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานง่าย และตรงกับความต้องการของหน่วยงานท้องถิ่นทัวประเทศในราคาที่คุ้มค่า โดยใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุด

ในปี 2019 เราได้พัฒนาระบบ easyweb โดยมีการเปลี่ยนแปลงระบบฐานข้อมูลใหม่ทั้งหมดเพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลในเว็บไซต์เป็นหมวดหมู่ง่ายในการนำไปใช้งาน และแยกระบบออกจากข้อมูล เพื่อให้การอับเดตระบบสารถทำได้ง่ายและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

เรายังคงพัฒนาระบบที่ง่ายต่อการใช้งานมากที่สุด

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจเรา