การปรับปรุงระบบ easyweb

การปรับปรุงระบบโดยใช้ wordpress ในการขับเคลื่อนระบบ easyweb แทน

เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาของเทคโนโลยีและการพัฒนาเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อการพัฒนา และการใช้งานที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูงสุด เราจึงได้ทำการพัฒนาระบบผ่าน wordpress ซึ่งเป็น cms อันดับต้นๆ ของโลก มีหน่วยงานสำคัญๆ ระบบโลกใช้งานกันอย่างมากมาย

โดยหลักการทำงานของเรายังคงเหมือนเดิมคือเน้นการใช้งานง่าย และสิ่งที่จะได้มาเพิ่มเติมคือระบบความปลอดภัย การแสดงผลของหน้าเว็บไซต์ที่มีสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเราจะทำหน้าที่ออกแบบหน้าเว็บ ให้  wordpress เป็นตัวจัดการระบบฐานข้อมูล จึงเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด