Easyweb2018 ปรับปรุงระบบใหม่

หลังจากที่เราได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์ และทำเว็บไซต์ให้กับหลายๆ หน่วยงานวันนี้เราได้ปรับปรุงข้อมูลหลายอย่างเพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำงานได้ตรงกับความต้องการของ อบต. เทศบาล

  • ปรับปรุงการรูปแบบอัตราส่วนการแสดงผล

เว็บไซต์แสดงผลในอัตราส่วนการแบ่งสัดส่วนในบราวเซอร์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยปรับปรุงจาก 3:6:3 เป็น 3:7:2 โดยสามารถปรับแต่งค่าให้ว่าให้แสดงผลได้ตามต้องการ

  • ปรับปรุงไอคอนการแสดงผล

เราได้เปลี่ยนมาใชไอคอนแบบใหม่ Google Material Design Icons เพื่อให้การแสดงผลเหมาะกับทุกอุปกรณ์ สวยงามและรวดเร็วยิ่งขึ้น

  • ปรับปรุงการจัดรูปแบบแสดงผลบุคลากรในหน่วยงาน

ปรับปรุงการแสดงผลโดยระบบจะจัดแบ่งสัดส่วนการแสดงผลให้เป็นระเบียบสวยงามยิ่งขึ้น

  • ปรับปรุงความเร็วในการแสดงเว็บไซต์

เพิ่มความเร็วในการแสดงเว็บมากกว่า 50% จากเดิม

  • ปรับปรุงการแสดงผลในอุปกรณ์เคลื่อนที

แสดงผลในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ดีขึ้น

เราได้ทำการพัฒนาในส่วนการประมวลหลายจุดเพื่อให้การทำงานของเว็บไซต์มีประสิทธิภาพ และเน้นการใช้งานที่ง่ายที่สุด หากหน่วยงานไหนต้องการที่จะใช้มีเว็บไซต์ สามารถสอบถามข้อูลเพิ่มเติมได้ที่เรา ยินดีให้บริการครับ