ระบบ e-office

หลายๆ สำนักงานโดยเฉพาะหน่วยงานราชการต้องมีการติดต่อสื่อสารกันโดยใช้เอกสาร และเก็บเอกสารดังนั้นการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวัน และการทำงานเป็นอย่างมาก การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ เช่นใช้อินเตอร์เน็ตในการรับส่งเอกสาร เพื่อให้การส่งเอกสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราจึงได้พัฒนาระบบ e-office เพื่อหน่วยงานราชการโดยเฉพาะ

ระบบ e-office ของเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้การจัดการเอกสารในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถค้นหาข้อมูลเอกสารได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ โดยเน้นการใช้งานง่าย ระบบทำงานผ่านบราวเซอร์รุ่นใหม่อย่างเช่น google chrome firefox โดยสามารถสั่งเพิ่มเอกสารออกได้ทันทีเป็นไฟล์ pdf

การทำงานของระบบสามารถจัดเก็บเอกสารได้ตามระเบียบงานสารบรรณ จัดเก็บเอกสารได้ครบทุกประเภท ได้แก่ ทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง คำสั่ง ประกาศ บันทึกข้อความ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ผ่านอินเตอร์เน็ต สามารถส่งเอกสารถึงทุกคนที่มี user ในระบบ พร้อมระบุสถานะการรับ ว่ารับวันที่และเวลาไหน หรือสถานะยังไม่รับ

ระบบของเราจะทำงานผ่านระบบเว็บไซต์ easyweb โดยเราจะติดตั้งให้กับลูกค้าที่ทำเว็บไซต์กับทางเราเท่านั้น หรือเปิดเว็บไซต์ใหม่กับเราเพื่อระบบ e-office โดยเฉพาะ