โครงสร้างของเว็บไซต์ในระบบ easyweb

ระบบจัดการเว็บไซต์ easyweb จะทำการแสดงเว็บไซต์รูปแบบตามที่ผู้ใช้งานกำหนดเมนู โดยถ้าไม่มีเมนูในส่วนไหน ระบบจะซ่อนอัตโนมัติ โดยโครงสร้างของเว็บไซต์จะเป็นดังภาพด้านล่าง

โดยรูปแบบของเว็บไซต์จะเปลี่ยนไปตามที่กำหนดเมนูเช่น ถ้าเราไม่กำหนดเมนูด้านข้างทั้งสองข้าง เว็บไซต์จะแสดงผลเต็มความกว้าง หรือถ้าเรากำหนดให้เมนู แสดงเพียงด้านขวาเว็บไซต์ก็จะแบ่งหน้าจอเป็นสองส่วน คือส่วนที่เป็นเมนูและส่วนที่เป็นเนื้อหา

เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นท่านสามารถ ดูตัวอย่าง จาก demo ของเราด้านลางนี้

#ตัวอย่างเว็บไซต์ อบต เทศบาล อบจ ท้องถิ่นแบบที่ 1

#ตัวอย่างเว็บไซต์ อบต เทศบาล อบจ ท้องถิ่นแบบที่ 2

#ตัวอย่างเว็บไซต์ อบต เทศบาล อบจ ท้องถิ่นแบบที่ 3

#ตัวอย่างเว็บไซต์ อบต เทศบาล อบจ ท้องถิ่นแบบที่ 4

#ตัวอย่างเว็บไซต์ อบต เทศบาล อบจ ท้องถิ่นแบบที่ 5