การแก้ไข effect ของภาพโชว์หน้าเว็บไซต์

การแก้ไข effect ของภาพโชว์หน้าเว็บไซต์ในระบบ easyweb สามารถเลือกได้หลายรูปแบบ โดยการเข้าไปปรับตั้งค่าให้คลิกที่ “เมนูหลัก” จากนั้นคลิกที่ “กำหนด effact” ดังภาพด้านล่าง

ระบบจะแสดงการตั้งค่าดังภาพด้านล่าง

โดยสามารถเลือก effect ได้หลายประเภทดังภาพด้านล่าง

ส่วนการลบ effect ออกสามารถคลิกที่รูปเครื่องหมายลบหน้า effect ที่ต้องการได้ทันที

การเพิ่ม effect จะทำให้เว็บไซต์หน่วยงานของท่านน่าสนใจและสวยงามมากขึ้นกว่าเดิม