การเพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์

การเพิ่มข่าวประสัมพันธ์ในเว็บไซต์หน่วยงาน เทศบาล อบต หรือเว็บไซต์ส่วนตัว สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยคลิกที่เมนูที่่ต้องการเพิ่ม (เมนูประเภทนี้จะเป็นเมนูหนึ่งแบบในระบบ easyweb โดยเราสามารถเพิ่มได้ไม่จำกัดจำนวน) จากนั้นคลิกที่ “เพิ่ม”

ระบบจะแสดงหน้าจอให้เพิ่มข้อมูล โดยจะให้พิมพ์ชื่อเรื่อง และเลือกไฟล์แนบโดยสามารถแนบไฟล์ได้ทุกประเภท ไฟล์ประเภทเอกสารเช่น pdf word excel จะแสดงตัวอย่าง online ใน google doc เมื่อทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ให้คลิก “บันทึก” ดังภาพด้านล่างระบบจะทำการบันทึกข้อมูลและอับโหลดไฟล์แนบเข้าสู่เว็บไซต์ และแสดงหน้าจอสถานะการบันทึกเอกสารดังภาพด้านล่าง

หากต้องการเพิ่มไฟล์อื่นให้เลือก “เลือกไฟล์” หรือหากบันทึกเรียบร้อยแล้วให้กด “เสร็จสิ้นการบันทึก” โดยสามารถเลือกอับโหลดไฟล์ได้ไม่จำกัดจำนวน โดยไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 10 mb