รายชื่อหน่วยงานทีใช้บริการเรา ts-local.com

รายชื่อหน่วยงานทีใช้บริการเรา ts-local.com (130 หน่วยงาน)


หน่วยงาน url
1 . เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ http://www.khamkao.go.th/
2 . เทศบาลตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ http://www.natal.go.th/
3 . เทศบาลตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ http://www.nt.go.th/
4 . เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ http://www.ky.go.th/
5 . เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ http://www.kudsimkoommai.go.th/
6 . เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ http://www.sp.go.th/
7 . องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ http://www.somsaat.go.th/
8 . เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ http://www.phudin.go.th/
9 . องค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ http://www.somdet-ks.go.th/
10 . เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี http://www.tokpromcity.go.th/
11 . องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ http://www.thungnalao.go.th/
12 . เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ http://www.banphet-mu.go.th/
13 . องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด http://www.changtoon.go.th/
14 . เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด http://www.chamraktrat.go.th/
15 . องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม http://www.ks.go.th/
16 . องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม http://www.wangyang-sao.go.th/
17 . องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม http://www.dontoei.go.th/
18 . องค์การบริหารส่วนตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม http://www.phonbok.go.th/
19 . องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม http://www.poonpang.go.th/
20 . องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม http://www.nongwaeng-sao.go.th/
21 . องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม http://www.nontan-npm.go.th/
22 . องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม http://www.mahachai-npm.go.th/
23 . องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม http://www.photaak.go.th/
24 . องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม http://www.banphung.go.th/
25 . องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม http://www.khok-sung.go.th/
26 . องค์การบริหารส่วนตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม http://www.rammarach.go.th/
27 . องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา http://www.phanao.go.th/
28 . องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส http://www.obtkoksator.go.th/
29 . องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส http://www.batong.go.th/
30 . เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ http://www.tesbanbkl.go.th/
31 . องค์การบริหารส่วนตำบลสมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ http://www.somsanook.go.th/
32 . องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ http://www.samronglocal.go.th/
33 . องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ http://www.chorakhemak.go.th/
34 . เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ http://www.dar.go.th/
35 . เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี http://www.pho-ngam.go.th/
36 . องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี http://www.tktlocal.go.th/
37 . องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา http://www.ladnga.go.th/
38 . เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา http://www.sritoy.go.th/
39 . องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา http://www.kuewiang.go.th/
40 . เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง http://www.somwang.go.th/
41 . องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร https://www.phum.go.th/
42 . องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก http://www.chattrakran.go.th/
43 . องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก http://www.boepho-nt.go.th/
44 . องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม http://www.laobuaban.go.th/
45 . เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร http://www.kktum.go.th/
46 . เทศบาลตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร http://www.dongluang.go.th/
47 . เทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร http://www.khampalai.go.th/
48 . องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร http://www.namthiang.go.th/
49 . องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา http://www.saoyh.go.th/
50 . องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร https://www.phrasao.go.th/
51 . องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด http://www.denrat.go.th/
52 . องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด http://www.saohae.go.th/
53 . องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด http://www.bankueng.go.th/
54 . องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด http://www.phosai-sao.go.th/
55 . เทศบาลตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด http://www.nonghinmuangsuangroiet.go.th/
56 . องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด http://www.nongkhunyai.go.th/
57 . องค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด http://www.pafa.go.th/
58 . องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี http://www.loomkao.go.th/
59 . องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี http://www.klongkate.go.th/
60 . องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง http://www.samai.go.th/
61 . เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง http://www.maethacity.go.th/
62 . องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง http://www.banrong.go.th/
63 . องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ http://www.kluaykwang.go.th/
64 . องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ http://www.muangluang.go.th/
65 . องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ http://www.nhongaung.go.th/
66 . องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร http://www.obtnongpan.go.th/
67 . เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร http://www.thasila.go.th/
68 . เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร http://www.songdaocity.go.th/
69 . เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร http://www.donkhueang.go.th/
70 . องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร http://www.khotai.go.th/
71 . เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร http://www.nongluang-swd.go.th/
72 . เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร http://www.bawalocal.go.th/
73 . เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร http://www.ponpanglocal.go.th/
74 . เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร http://www.tessabalpad.go.th/
75 . องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร http://www.nongbuasimlocal.go.th/
76 . องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร http://www.khamtakla.go.th/
77 . องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร http://www.inplaeng.go.th/
78 . องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร http://www.tart.go.th/
79 . องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร http://www.dsk.go.th/
80 . องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร http://www.bahee.go.th/
81 . เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร http://www.poknoi.go.th/
82 . เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร http://www.kudbak.go.th/
83 . องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร http://www.kusuman.go.th/
84 . องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร http://www.huayyangsakon.go.th/
85 . เทศบาลตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร http://www.ngewdon.go.th/
86 . เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร http://www.bantai.go.th/
87 . องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร http://www.dmt.go.th/
88 . องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี http://www.bankaeng-sb.go.th/
89 . เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี http://www.tk.go.th/
90 . อบจ.สิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี https://www.singburipao.go.th/
91 . องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี http://www.bl.go.th/
92 . เทศบาลตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี http://www.thakhanoncity.go.th/
93 . องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ http://www.phoneko.go.th/
94 . องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ http://www.tabao.go.th/
95 . องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย http://www.nongbuasrinakhon.go.th/
96 . องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย http://www.lanhoi.go.th/
97 . เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย http://www.phonphisai.go.th/
98 . เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู http://www.nsp.go.th/
99 . องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู http://www.nps.go.th/
100 . องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู http://www.nkptn.go.th/
101 . เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ https://www.napasang.go.th/
102 . องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี http://www.taohai.go.th/
103 . องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี http://www.muangphan.go.th/
104 . องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี http://www.wangtong.go.th/
105 . องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี http://www.nayoong.go.th/
106 . เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี http://www.srithat-ud.go.th/
107 . เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี http://www.thungfonlocal.go.th/
108 . องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี http://www.banchiang-ud.go.th/
109 . เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี http://www.khoksoong-ud.go.th/
110 . เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี http://www.sangko.go.th/
111 . องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี http://www.khoksaatudon.go.th/
112 . เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี http://www.banjan-ud.go.th/
113 . องค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี http://www.kudkha.go.th/
114 . องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ http://www.banfaisao.go.th/
115 . องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี http://www.kangdom.go.th/
116 . องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี http://www.kudruea.go.th/
117 . องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี http://www.bng.go.th/
118 . องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี http://www.nonkhoubon.go.th/
119 . องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี http://www.khamkhrang.go.th/
120 . เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย http://www.wpp.go.th/
121 . องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ http://www.chaechangsao.go.th/
122 . องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ http://www.hs.go.th/
123 . องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี http://www.baantarn.go.th/
124 . องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ https://www.khaokho.go.th/
125 . องค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ http://www.wangban.go.th/
126 . องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย http://www.banpoerm.go.th/
127 . องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย http://www.tumbolkhokyai.go.th/
128 . องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย http://www.narmmarn.go.th/
129 . องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย http://www.tambonmuang.go.th/
130 . องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ http://www.hua-muang.go.th/