องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ไว้วางใจจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน พร้อมกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพุทธศักราช 2526 ฉบับ 4 พ.ศ.2564 และระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน

เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.nongwa-nongbualamphu.go.th/