องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ที่ไว้วางใจจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน พร้อมกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพุทธศักราช 2526 ฉบับ 4 พ.ศ.2564 และระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน

เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://www.mueangkhitkhin.go.th/