การทำงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เนื่องจากมีลูกค้าหลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการทำงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในขณะนี้ตัวระบบของเราสามารถทำงานได้ตามระเบียบสารบรรณฉบับที่ 4 ครบถ้วนในทุกขั้นตอน หลักการจะเน้นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามระเบียบ

ได้แก่การส่งหนังสือระบบจะทำการออกหนังสือให้เองอัตโนมัติและทำการตั้งชื่อไฟล์แนบอัตโนมัติก่อนทำการส่ง พร้อมกับรายงานสถานการณ์ส่งเอกสารให้ทราบ

การรับหนังสือจากอีเมล์ระบบสามารถออกเลขที่รับอัตโนมัติพร้อมบันทึกลงในทะเบียนหนังสือรับ และส่งให้ผู้รับภายในหน่วยงาน โดยในการปฏิบัติงานจะสามารถลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารเข้ามาในระบบ 

ระบบอีเมลของเราจะทำการผูกติดกับบริการของ google workspace โดยจะทำงานผ่านอีเมลของ gmail ทำให้ระบบอีเมลมีประสิทธิภาพสูง หน่วยงานจึงมั่นใจในการใช้อีเมลในการรับส่งหนังสือ

นอกจากนี้ตัวระบบยังสามารถที่จะพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ตามระเบียบสารบรรณได้อย่างถูกต้อง เพิ่มความสะดวกด้วยการค้นหาเอกสารได้อย่างง่ายดายและสามารถตรวจสอบได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต

ในการใช้บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ลูกค้าจะต้องทำการย้ายเว็บไซต์หน่วยงานมาอยู่กับทางเรา เพื่อที่จะทำการต่อระบบ email กับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

หากท่านสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเราในรายละเอียดของการให้บริการได้