คุณสมบัติระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2022

  1. รองรับหนังสือที่สร้างโดยใช้กระดาษแล้วแปลงเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
  2. ออกเลขทะเบียนรับอัตโนมัติ ออกเลขทะเบียนส่งอัตโนมัติ
  3. ส่งผลการรับหนังสือกลับไปยังผู้ส่ง จัดส่งหนังสือให้ผู้รับภายในหน่วยงาน
  4. จัดเก็บหนังสือ และสามารถนำเข้าหนังสือภายหลังได้
  5. สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของหนังสือได้
  6. แสดงวันเดือนปีและเวลาที่รับส่งหนังสือได้
  7. สามารถสืบค้นข้อมูลหนังสือที่จัดเก็บไว้ได้
  8. มีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน
  9. มีระบบความปลอดภัยตรวจสอบชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน

นอกจากนี้ระบบยังสนับสนุนการอัพเดทซอฟแวร์ออนไลน์ซึ่งจะทำให้เพิ่มความสามารถของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มคุณสมบัติต่างๆซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานในหน่วยงานสามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

โดยระบบจะทำการอัพเดทซอฟแวร์ใหม่ให้ตลอดอายุการใช้งาน

ปัจจุบันระบบของเรามีผู้ใช้งานโดยสามารถบันทึกข้อมูลลงในระบบ ได้จำนวนมาก เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบและต่อยอดให้สนับสนุนการทำงาน ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2564

ซึ่งปัจจุบันทีมงานเรากำลังพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มความสามารถของระบบให้มากยิ่งขึ้น โดยลูกค้าที่ใช้ระบบเดิมแล้วจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมในการเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ

นอกจากนี้ลูกค้ายังมั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและระบบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตั้งชื่อไฟล์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฉบับที่ 4 พุทธศักราช 2564 พร้อมทั้งยังมีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน ข้อมูลของท่านจึงมีความปลอดภัยสูงสุด

เราใช้ server ที่มีคุณภาพสูงท่านจึงมั่นใจว่าระบบจะออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมใช้งาน

เราขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความมั่นใจและใช้บริการจากเราเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด