ระบบออนไลน์

ปัจจุบันระบบออนไลน์มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการให้บริการประชาชน เนื่องจากเราสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ง่ายมากยิ่งขั้น การนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงมีส่วนสำคัญ เราได้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุม และรวดเร็ว เราจึงได้พัฒนาเทคโนโลยี ระบบการให้บริการออนไลน์ต่างๆ เพือใช้งานให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดูของการใช้ระบบออนไลน์ของประชาชนผ่าน ศูนย์การแจ้งเตือน อีกทั้งระบบยังสามารถพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ จากไฟล์ pdf ซึ่งส่งออกมาจากระบบ นอกจากนี้ระบบยังสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยัง Line เพื่อให้ได้รู้ข้อมูลทันทีที่มีการเข้าใช้งานระบบ เพิ่มความรวดเร็ว และบริการประชาชนได้ทันที

เราพัฒนาระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานราชการ อย่างครอบคลุม และใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมการใช้งานที่ง่าย อับเดตระบบทุกวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน พร้อมระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวันเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล

เรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ท้องถิ่นไทยพัฒนาไปอย่างมั่นคง ก้าวทันกับโลกดิจิตอล ท่านสามารถสอบถาม ปรึกษากับเราได้ เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์หน่วย การปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน อบต. เทศบาล อบจ. คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา