เว็บไซต์พร้อมใช้งาน ออนไลน์ภายใน 24 ชั่วโมง


การเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในปี 2564 เนื่องจากมีหลายหน่วยงานสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อรองรับการตรวจประเมิน oit ทั้ง 43 หัวข้อ

เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและสามารถตรวจประเมินได้อย่างทันท่วงที สำหรับหน่วยงานที่จะทำการประเมินและยังไม่มีเว็บไซต์หรือมีเว็บไซต์เดิมแต่ต้องการที่จะปรับปรุงให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นรวมทั้งสามารถเข้าไปอัพเดทข้อมูลข่าวสารได้สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดาย

เราจึงได้พัฒนาระบบแสดงผลเว็บไซต์ โดยระบบของเรามีหัวข้อการตรวจประเมินครบทั้ง 43 หัวข้อ หน่วยงานสามารถที่จะนำเข้าข้อมูลเข้าตามหัวข้อต่างต่างได้ทันที

เว็บไซต์ของทางเราออกแบบให้ตรงตามหลักการแสดงผลในทุกอุปกรณ์เพื่อให้การอ่านข้อมูลและดูเนื้อหาภายในเว็บไซต์ สะดวกรวดเร็ว

ระบบเว็บไซต์ของเราสามารถออนไลน์ได้ภายใน 24 ชั่วโมง จึงทำให้ท่านมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าจะสามารถพัฒนาเว็บไซต์และออนไลน์ทำการตรวจประเมิน โดยการตรวจประเมินในปีนี้จะสิ้นสุดการลงข้อมูลในเดือนเมษายน 2564

หากหน่วยงานไหนที่ยังไม่มีเว็บไซต์หรือมีเว็บไซต์เดิม ที่ไม่สามารถตอบสนองการอัพเดทข้อมูลข่าวสารและการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนได้อย่างเต็มรูปแบบ สามารถให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เว็บไซต์ของท่าน สามารถเข้าถึงได้ง่ายและตรงตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน ถามข้อมูลและค่าใช้จ่ายในการจัดทำกับเรา ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์และ LINE ID