คำถามที่พบบ่อย ในการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน

เนื่องจากมีลูกค้าหลายท่านหลังจากที่ได้ติดต่อกับทางเรามามีคำถามหลายคำถาม ที่มีการสอบถามบ่อยท่างเราจึงได้รวบรวมเพื่อให้ลูกค้าสามารถได้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นก่อนการตัดสินใจใช้บริการจากทางเรา

Q : ค่าบริการในการจัดทำเว็บไซต์เท่าไหร่

A : ในการจัดทำเว็บไซต์จะแบ่งค่าบริการในการจัดทำออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกคือการจัดทำ ออกแบบใหม่ ค่าบริการจะอยู่ที่ 20,000 บาท และช่วงที่สองคือ ค่าบริการในการต่ออายุเว็บไซต์ จะอยู่ที่ 6,000 บาทต่อปี (ข้อมูล ณ มีนาคม 2564) ทางเราอาจมีการปรับปรุงค่าบริการให้เหมาะสมในอนาคต ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงทางเราจะแจ้งให้กับลูกค้าทราบล่วงหน้า

Q : ใช้เวลาในการจัดทำกี่วัน

A : ปกติการจัดทำเว็บไซต์ใหม่จะใช้เวลา 7-15 วัน ขึ้นอยู่กับความพร้อม และปริมาณข้อมูลของลูกค้า

Q : กรณีมีเว็บไซต์เดิมสามารถโอนข้อมูลมาได้หรือไม่

A : ทางเราจะทำการโอนข้อมูลให้เฉพาะในส่วนประกาศ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง และข้อมูลบุคลากร โดยในส่วนนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลของลูกค้า

Q : สามารถลงข้อมูลได้เองหรือไม่

A : หน่วยงานสามารถลงข้อมูลได้เอง หรือส่งมาให้กับทางทีมงานให้บริการของเรา โดยเราจะมีรหัสผ่านให้เข้าสู่ระบบเพื่อลงข้อมูล และยังสามารถกำหนดผู้ใช้งานไม่จำกัดจำนวนเพื่อให้การบริการจัดการข้อมูลในเว็บไซต์มีประสิทธิภาพสูงสุด

Q : การใช้งานยากหรือไม่

A : ทางเรารับประกันการใช้งานระบบ โดยลูกค้าทั้งหมดของเราสามารถใช้งานได้ทุกหน่วยงาน

Q : จะมีการเดินทางไปสอนการใช้งานหรือไม่

A : ทางเราจะเดินทางไปสอนการใช้งานระยะทางไม่เกิน 200 km กรณีระยะทางเกินกว่าที่กำหนดจะสอนการใช้งาน online หรือหากลูกค้ามีความประสงค์ให้ไปสอนการใช้งานจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Q : พื้นที่จัดเก็บข้อมูลกี่ GB

A : หน่วยงานสามารถลงข้อมูลได้ไม่จำกัดพื้นที่การใช้งาน โดยระบบของเราจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ Cloud ของ Google หน่วยงานจึงมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล และความเร็วในการเข้าถึง

Q : ระบบสามารถเชื่อมโยง egp ผ่าน rss ของกรมบัญชีกลางได้หรือไม่

A : เชื่อมโยงได้โดยระบบจะดึงมาแสดงในเว็บไซต์หน่วยงานอัตโนมัติ โดยลูกค้าไม่ต้องลงข้อมูล และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

Q : ระบบรองรับการตรวจ ITA หรือไม่

A : รองรับการตรวจประเมินครบทุกหัวข้อมูล โดยเว็บไซต์จะปรับปรุงหัวข้อการตรวจประเมินอัตโนมัติ ตามที่มีการปรับปรุงการตรวจในแต่ละปี โดยจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

Q : จะสามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ทางไหนบ้าง

A : ติดต่อทางโทรศัพท์ 098-2293165 ( เวลา 09.00-16.00 .) Line id : 0982293165 (ตลอด 24 ชั่วโมง) e-mail : tslocal2525@gmail.com (ตลอด 24 ชั่วโมง)