ความสะดวกและความทันสมัย

เนื่องจากมีลูกค้าหลายๆท่านสอบถามมาเกี่ยวกับระบบการทำงานของเว็บไซต์วันนี้ทางเราจึงขอสรุปแบบย่อๆเพื่อที่จะให้ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล หรือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ

ระบบของเราถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ จึงทำให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะกับการใช้งานมากที่สุด ระบบถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืดหยุ่นตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วยังสามารถปรับแต่งได้ตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลต่างๆ เมนู การแสดงข้อมูลต่างๆ

อีกทั้งตัวระบบยังสามารถบริหารจัดการผู้เข้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้งานสามารถตั้งชื่อผู้เข้าใช้งานเป็นส่วนราชการ ตำแหน่ง หรือชื่อของบุคคล เพื่อให้การแบ่งงานและมอบหมายงานในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ระบบถูกออกแบบให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบ egp ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะสามารถดึงประกาศจากกรมบัญชีกลางที่หน่วยงานลงในระบบ โดยหน่วยงานไม่จำเป็นต้องมาลงข้อมูลในเว็บไซต์แต่อย่างใด ระบบจะทำการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์อย่างอัตโนมัติ

นอกจากนี้ตัวระบบยังสามารถแสดงผลได้ในทุกอุปกรณ์โดยเฉพาะอุปกรณ์สมัยใหม่เช่นมือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โดยรูปแบบเว็บไซต์จะกลับไปตามปกรณ์ที่แสดงผลให้ผู้เข้าถึงสามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายมากที่สุด

เครื่อง server ของเราเก็บไว้ที่ google cloud ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเข้าถึงข้อมูล ด้วยประสิทธิภาพสูงสุดเราจึงเลือกผู้ให้บริการ google โดยตัวระบบจะทำการอัพเดทซอฟแวร์ในการขับเคลื่อนเว็บไซต์ให้อย่างสม่ำเสมอ โดยจะเพิ่มความสามารถต่างๆของตัวระบบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และยังมีการสำรองข้อมูลให้อัตโนมัติในทุกวัน

เรามั่นใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อตอบสนององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถให้บริการประชาชนก้าวไปกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หากท่านต้องการให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนหน่วยงานของท่านสามารถติดต่อเราเพื่อให้บริการได้เรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือท่านอย่างเต็มความสามารถ