หลักการทำงานของเว็บไซต์


เนื่องจากมีหลายท่าน ได้สอบถามมาเกี่ยวกับการทำงานของระบบเว็บไซต์ ว่ามีการทำงานของระบบแบบไหน วันนี้ทางเราจะมาแนะนำหลักการทำงานของเว็บไซต์ ว่ามีการทำงานแบบไหน

การทำงานของเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ประเภทไหน ของรัฐ เอกชน เว็บไซต์ส่วนตัว การทำงานจะมีหลักการเดียวกันคือ จะมีเครื่อง server หรือเครื่องแม่ข่าย ที่ทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้เราสามารถเรียกดูข้อมูลจากเครื่องดังกล่าว หรือจะว่าง่ายๆ คือจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ โดยคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จะเปิดอยู่ตลอดเวลาและทำการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง จึงทำให้เราสามารถเข้าเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

ปัจจัยหลักที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้เร็ว จึงขึ้นอยู่กับเครื่อง server โดยตรง ถ้าเครื่อง server มีประสิทธิภาพสูงก็จะทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งระบบความปลอดภัยต่าง ๆ จะอยู่ที่เครื่อง server ทั้งหมด

เราได้ให้ความสำคัญกับจุดนี้เป็นอย่างมาก เพื่อให้เว็บไซต์ลูกค้าของเราซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ อบต เทศบาล สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เราจึงไว้วางใจใช้บริการจาก Google ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสุด

การทำงานเว็บไซต์จะมีองค์ประกอบหลัก ๆ อยู่ 3 อย่าง ดังนี้

โดเมน คือ ชื่อเว็บไซต์ โดยปกติถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐ จะใช้ .go.th โดยเมื่อพิมพ์ชื่อโดเมน เว็บไซต์ก็จะแสดงขึ้นมา โดยดึงข้อมูลจากเครื่อง server
โฮสติ้ง คือ พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล หรือ เครื่อง server ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล โดยจะมีให้บริการแตกต่างกันไปตามคุณภาพ ตั้งแต่เป็นการแบ่งให้ใช้งาน โดยราคาจะถูกกว่า และแบบที่ใช้เครื่องที่แยกเฉพาะ ซึ่งจะมีคุณภาพสูง ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ต้องการ
ระบบ คือ โปรแกรมที่ใช้ควบคุมการแสดงผลในเว็บไซต์ โดยมีหลายประเภท ทั้งระบบสำเร็จรูป หรือระบบที่พัฒนาขึ้นเอง โดยแต่ละประเภทก็จะมีความแตกต่างกัน มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน

ทั้งสามองค์ประกอบ ณ ปัจจุบัน เราได้ดำเนินการเองทั้งหมด และใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยงานองค์กรครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบต เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ต้องการระบบที่มีประสิทธิภาพสูง ขับเคลื่อนด้วย Google Cloud สามารถติดต่อเราเพื่อใช้บริการได้ เรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นของท่านให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด