การดูเว็บในมือถือ


เนื่องจากมีผู้ใช้บริการหลายท่านสอบถามเข้ามา ว่าเมื่อเปิดเว็บไซต์ในมือถือแล้วทำไมแสดงผลไม่เหมือนกับที่เปิดในคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้มีสัดส่วนในการใช้งานเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่าครึ่งระบบเว็บไซต์จึงออกแบบให้สนับสนุนการแสดงผลในอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับ

เว็บไซต์ต่างๆโดยเฉพาะเว็บไซต์หน่วยงานราชการซึ่งเราเป็นผู้พัฒนาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสามารถใช้งานได้ง่ายในอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยหลักๆก็คือมือถือและมีบางส่วนที่ใช้แท็บเล็ตในการเข้าถึง การแสดงผลในแท็บเล็ตและมือถือจะไม่เหมือนกับในคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปดังภาพที่ท่านเห็นด้านล่างนี้
มุมมองสำหรับคอมพิวเตอร์

มุมมองสำหรับมือถือ

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ด้วยคอมพิวเตอร์จะแสดงเมนูทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์ให้เห็น สาเหตุก็เนื่องจากหน้าจอของคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ notebook จะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ทำให้สามารถแสดงผลได้มากกว่า เว็บไซต์จึงแสดงเมนูทั้งหมดที่มีเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกและเข้าดูข้อมูล

ในส่วนของมือถือและแท็บเล็ต ระบบจะทำการซ่อนเมนูเพื่อให้ส่วนการแสดงผลของเนื้อหามีความชัดเจนและสามารถอ่านได้ง่ายขึ้นตัวอักษรก็จะปรับขนาดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่จำเป็นที่จะต้องขยายหน้าจอเพื่ออ่านข้อมูล ในส่วนบนของเว็บไซต์ซึ่งเป็นส่วนแสดงกราฟิกก็จะถูกซ่อนไว้ในการแสดงผล เพื่อให้ไม่รบกวนการดูข้อมูลในอุปกรณ์เคลื่อนที่

โดยสัดส่วนการแสดงผลต่างๆเราได้ทำการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเกิดประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้งาน ณ ปัจจุบันเราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ที่ออกแบบเว็บไซต์แบบ responsive website  อย่างเต็มรูปแบบและสามารถใช้งานได้จริง เราได้ทำการทดสอบกับเครื่องมือที่ทันสมัยมากที่สุดกับทาง google ทำให้เมื่อท่านเปิดใช้งานเว็บไซต์กับเราเว็บไซต์หน่วยงานของท่านไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถติดอันดับ google ได้ทันที 

นอกจากนี้เรายังได้ทำการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน หากหน่วยงานของท่านต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนในเขตพื้นที่สามารถสอบถามรายละเอียดกับเราได้โดยตรง