อับเดตระบบเพิ่มเติม

ในช่วงที่ผ่านมา ทางเราได้ทำการอัพเดทระบบหลายจุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภัยดังนี้

ระบบความปลอดภัย เราได้ทำการพัฒนาระบบเพื่อป้องกันการเข้าถึงหน้าที่ไม่เหมาะสมโดยจะทำการ block IP อัตโนมัติและจะทำการปลดบล็อกให้เองเมื่อครบกำหนดเวลา โดยการล็อคจะมีการส่งข้อมูลมาที่ระบบส่วนกลางเพื่อตรวจสอบหมายเลข IP อีกครั้งหนึ่งกรณีที่เป็นหมายเลข IP ที่มีปัญหาทางเราจะทำการบล็อคเป็นถาวร โดยเราทำการเปิดใช้งานระบบนี้ในทุกเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว

ปรับปรุงระบบสำรองข้อมูล โดยปกติระบบสำรองข้อมูลของเราจะทำการสำรองข้อมูลอัตโนมัติอยู่แล้วเราได้เพิ่มประสิทธิภาพโดยการเพิ่มฟังก์ชันการลบข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง โดยตัวระบบจะทำการเก็บไฟล์ข้อมูลทุกไฟล์ไว้เมื่อมีการลบโดยผู้ใช้งาน ระบบจะทำการลบไฟล์ยังถาวรอีกครั้งหนึ่งเมื่อผ่านไป 30 วัน ซึ่งประโยชน์ของระบบนี้คือเราสามารถดึงไฟล์ที่ลบโดย user ทุก user ในกรณีที่เปลี่ยนใจไม่ต้องการลบไฟล์

ระบบตรวจเช็ควันหมดอายุอัตโนมัติ ระบบนี้จะทำการเช็ควันหมดอายุให้กับเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์โดยจะแสดงวันที่นับถอยหลังถึงวันกำหนดต่ออายุเพื่อประกอบการตัดสินใจและต่ออายุ เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

ระบบการแจ้งเตือนข้อมูล ระบบนี้จะทำการแจ้งเตือนข้อมูลทุกอย่าง โดยจะรวมการแจ้งเตือนทุกอย่างไปไว้ในจุดเดียว เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสามารถดูได้อย่างครอบคลุมและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเมื่อคลิกที่การแจ้งเตือนจะมีรายละเอียดแสดงว่ามีการแจ้งเตือนใดในหัวข้อต่างๆ โดยเมื่อคลิกที่การแจ้งเตือนนานๆระบบจะแสดงข้อมูลและสามารถดำเนินการตอบกลับหรือดำเนินการต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ระบบ one stop service โดยระบบนี้จะทำการรวมการบริการต่างๆเข้าในภายในเว็บไซต์โดยในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบต่างๆมากมาย และยังคงพัฒนาระบบการตั้งเพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยหน่วยงานราชการสามารถให้บริการประชาชนได้ในจุดเดียว โดยในขณะนี้เราได้ทำการพัฒนาระบบชําระภาษีออนไลน์ ระบบชำระค่าเก็บขยะ ระบบตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ระบบร้องเรียนออนไลน์ และระบบต่างๆที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตโดยหน่วยงานที่ใช้ระบบของเราสามารถอัพเดทระบบได้ฟรีอัตโนมัติโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

หน่วยงานที่ต้องการทำเว็บไซต์ใหม่หรือปรับปรุงเว็บไซต์เดิมที่มีอยู่แล้วสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเราได้โดยตรงเราพร้อมที่จะให้บริการทุกท่านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลับประชาชนในเขตพื้นที่ให้บริการของท่าน