ระบบรวบรวมข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์

วันนี้ทางเราได้ทำการ update ระบบเก็บรวมข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยระบบจะทำการเก็บรวมรวมข้อมูลผู้เข้าใช้งานทุกรายการ โดยทำการเก็บข้อมูลที่สำคัญได้แก่ หมายเลข ip วันที่เข้าชม บราวเซอร์ หน้าที่เข้าเว็บ เพื่อจัดเก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป โดยในส่วนนี้เราได้มีระบบการ block ip ที่มีเจตนาไม่ดีโดยอัตโนมัติ โดยรวบรวมจากระบบฐานข้อมูล server ของทางเรา

ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการเรา เราจะมุ่งมั่นพัฒนาระบบให้มีคุณภาพให้ดีขึ้นมากที่สุด