ศูนย์รวมการแจ้งเตือน

เราได้ทำการพัฒนาระบบต่างเพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้งานเว็บไซต์ อบต เทศบาล อปท. ทุกแห่งใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบติดต่อกับประชาชนในเขตพื้นที่ มีหลายระบบได้แก่
– ร้องเรียน online
– สมุดเยี่ยม
– ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
– สายตรงผู้บริหาร
– กระดานสนทนา
– แบบสำรวจความพึงพอใจ
– แบบสำรวจความคิดเห็น
– e-service
– จองคิวออนไลน์
– ร้องเรียนการทุจริต
– ถาม-ตอบ
– และระบบอื่นๆ
เพื่อให้เว็บไซต์สามารถไช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบบอื่นๆ อีกในอนาคต

และเพื่อให้การใช้งานระบบต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุม และง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลใหม่ที่มีเข้ามาในเว็บไซต์ เราได้พัฒนาระบบศูนย์รวมการแจ้งเตือน โดยจะมีตัวเลขแจ้งเตือนเมือมีข้อมูลใหม่ เข้ามาในเว็บไซต์ โดยสามารถที่จะเข้าไปจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลักษณะจะคล้ายกับการแจ้งเตือนใน facebook เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้การใช้งานได้อย่างง่ายดาย