องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ที่ไว้วางใจใช้บริการจากทางเรา เราได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์จากเวอร์ชั่นเดิมเป็น ระบบใหม่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับเชื่อมต่อระบบ egp เพิ่มข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง อัตโนมัติ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

https://www.obttrang.go.th/