ระบบงานสารบรรณออนไลน์

วันนี้ทางทีมงานของเรามีข้อมูลใหม่มาอัพเดทให้กับทางลูกค้า โดยทางเราเตรียมที่จะนำระบบสารบรรณออนไลน์เขาติดตั้งเป็นค่า defaults ให้กับระบบบริหารงานเว็บไซต์ทุกแห่ง โดยลูกค้าจะสามารถใช้งานระบบสารบรรณได้

ระบบนี้ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ตามระเบียบงานสารบรรณพุทธศักราช 2526 โดยระบบสามารถพิมพ์เอกสารออกมาตามแบบหนังสือ ที่กำหนดไว้ในระเบียบได้ทุกแบบฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง นอกจากนี้ระบบยังสามารถจัดเก็บข้อมูลลงในฐาน โดยสามารถค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ลดเวลาในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานทุกท่าน

ในส่วนของรายละเอียดของตัวระบบทางเราจะลงให้อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากในส่วนของรายละเอียดมีข้อมูลค่อนข้างที่จะเยอะ