ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน

มีหลายๆ หน่วยงานที่สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์นะครับ ทางเราขอแจ้งรายละเอียดในการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ดังนี้
1. ค่าจัดทำเว็บไซต์ใหม่
ในส่วนนี้ค่าบริการจะแตกต่างกันไป เริ่มต้นจะอยู่ที่ 6,000 ไปจนถึง 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับรายละเอียด และข้อมูลที่ลูกค้าตกลงให้ทางเราทำให้นะครับ ในส่วนนี้จะมีค่าบริการเพิ่มเติม จากค่ารายปีคือ ค่าโอนย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิม และค่าออกแบบเว็บไซต์ รวมทั้งค่าบริการอื่น ๆ ที่ลูกค้าต้องการให้จัดทำให้ ในส่วนนี้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเราได้เลยนะครับ
2. ค่าต่ออายุเว็บไซต์
ปัจจุบันค่าบริการรายปีของเราจะอยู่ที่ 6,000 บาทต่อปี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ โดยลูกค้าทุกรายจะได้รับการอับเดต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวระบบเว็บไซต์ โดยอัตโนมัติ

ในส่วนอื่น ๆ หากหน่วยงานต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร/Line id : 0982293165 (ปกติจะตอบกลับทันที)