ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์

ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่เราเห็นอยู่ทั่วไป ก่อนที่จะเป็นข้อความ เป็นรูปแบบ ภาพ หรือวิดีโอให้เราได้เห็นมีองค์ประกอบอยู่หลายส่วน ดังนี้
– โดเมน
โดเมนเนม คือ ชื่อเว็บไซต์ เช่น sample.com โดยโดเมนเนมปัจจุบันจะมีทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย สามารถใช้ได้ทั้งสองประเภท โดยสามารถใช้ได้ทั้งสองแบบ โดเมนเนมภาษาอังกฤษ จะมีนามสกุล หรือ dot หลายประเภทแล้วประเภทของหน่วยงานดังนี้
.com เป็นโดเมนเนมทั่วไป
.org เป็นโดเมนเนมขององค์กร
.net เป็นโดเมนเนมของระบบเครือข่าย
.go.th เป็นโดเมนเนมของหน่วยยงานราชการ
.ac.th เป็นโดเมนเนมของสถานศึกษา
เราสามารถเลือกใช้โดเมนเนมให้เหมาะสมกับกับประเภทขององค์กร โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะอยู่ในประเภทที่จะต้องใช้ .go.th แต่ก็สามารถที่จะใช้โดเมนเนมอื่นได้ แต่ถ้าเป็นลูกค้าของทางเราจะแนะนำให้ใช้โดเนม .go.th เพื่อให้ตรงตามประเภท โดยหน่วยงานทั้งหมดของเราปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ .go.th ทั้งหมด
– พื้นที่จัดเก็บ
พื้นที่่จัดเก็บ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ hosting โดยจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการว่าจะใช้บริการประเภทไหน มีหลากหลายรูปแบบ โดยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์จะเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะเปิดตลอดเวลา และเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อให้บริการข้อมูล ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่อง ซอฟท์แวร์ ความเร็วเครื่อง ความเร็วอินเตอร์เน็ต