การพัฒนาเว็บไซต์สู่ระบบอัตโนมัติ

การพัฒนาเว็บไซต์สู่ระบบอัตโนมัติ

ปัจจุบันคงไม่เร็วเกินไปที่จะกล่าวได้ว่า ระบบทุกอย่างรอบตัวเป็นระบบอัตโนมัติเกือบทั้งหมด เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดเวลาในการทำงาน

เราจึงได้พัฒนาระบบ โดยออกแบบให้สามารถช่วยงานหน่วยงานได้มากที่สุด เช่นระบบ egp โดยระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลเองแบบอัตโนมัติ ระบบรับความร้องเรียน ร้องทุกจากประชาชน เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อประสานงาน อีกทั้งยังมีระบบอีกมากมายอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา เพื่อเพิ่มเข้าไปในเว็บไซต์

ปัจจุบันระบบเสริมการทำงานหลักที่เรากำลังทำการพัฒนา คือ ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิค นอกจะเว็บไซต์จะเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแล้วยังเป็นยังเป็นสำนักงานแบบออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร ติดตามความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์

ระบบต่างๆ จะถูกติดตั้งให้กับลูกค้า อปท (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล) ทุกแห่งที่เป็นลูกค้าของเราโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

หน่วยงานที่ต้องการจัดทำหรือปรับปรุงเว็บไซต์สามารถติดต่อประสานงานของทางเรา เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มได้ที่ ติดต่อเรา