ติดตั้ง SSL Secure Socket Layer

เราได้ทำการติดตั้ง Secure Socket Layer ให้เว็บไซต์เริ่มต้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยใหักับเว็บไซต์ลูกค้า และเพื่อให้เว็บไซต์ได้มาตรฐาน ที่ทาง  google ได้กำหนดไว้ โดยการติดตั้งระบบดังกล่าวได้ทำการติดตั้งให้กับลูกค้าทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณลูกค้าทุกหน่วยงานที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการของเรา เรายังคงมุ่งมั้นในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง