ระบบเมนูอัตโนมัติ

เราได้พัฒนาระบบที่จะทำให้เว็บไซต์ของทุกหน่วยงาน สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำการออกแบบระบบอัตโนมัติ เมนูนี้จะแสดงในเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยสามารถเลือกตำแหน่งในการแสดง และสามารถปิดการแสดงได้ เมนูจะมีการปรับเปลี่ยน เมื่อมีการอับเดตเพื่อให้เว็บไซต์มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด โดยเมนูจะทำการปรับปรุงตามที่ลูกค้าได้ทำการแนะนำกับทางเรา และเมื่อผ่านการพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้วก็จะแสดงผ่านระบบอับเดตอัติโนมัติ