รายละเอียดค่าบริการ

เนื่องจากมีหลายๆหน่วยงานสอบถามเรื่องค่าบริการในการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน วันนี้ทางเราจะขอสรุปการให้บริการของท่างเราเพื่อให้หน่วยงานต่าง พิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจ

– ค่าบริการในการจัดทำ
ค่าบริการในการจัดทำแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ
1. กรณีติดตั้งระบบ ค่าบริการ 6,000 บาท
ทางเราจะไม่ทำการออกแบบเว็บไซต์ และลงข้อมูลในระบบให้ลูกค้า โดยทางเราจะให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ และแก้ไขปัญหาให้ทุกอย่าง ลูกค้าจะออกแบบลงข้อมูล ปรับแต่งระบบเว็บไซต์เอง ซึ่งทางเราจะมีวิดีโอสอนการใช้งานให้ดูเพื่อประกอบการใช้งาน
2. กรณีติดตั้งระบบ+ออกแบบเว็บไซต์ ค่าบริการ 12,000 บาท
เราจะทำการติดตั้งระบบ ออกแบบเว็บไซต์ พร้อมปรับแต่งการใช้งาน และลงข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ข้อมูลหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อ โดยข้อมูลส่วนใหญ่ลูกค้าจะนำข้อมูลเข้าเว็บไซต์เอง
3. กรณีติดตั้งระบบ+ออกแบบเว็บไซต์+ลงข้อมูล/โอนย้ายข้อมูล ค่าบริการ 20,000 บาท
เราจะทำการติดตั้งระบบ ออกแบบเว็บไซต์ พร้อมปรับแต่งการใช้งาน และลงข้อมูล/โอนย้ายข้อมูล จนครบถ้วนในกรณีที่เว็บไซต์ลูกค้ามีข้อมูลมากว่า 1,000 รายการทางเราจะสำรองข้อมูลย้อนหลังให้ 2 ปี โดยทางเราจะให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลก่อนให้เว็บไซต์ออนไล์

– ค่าบริการรายปี
ณ ปัจจุบันทางเราได้เก็บค่าบริการรายปี 6,000 บาท เป็นมาตรฐานเดียวกัน ค่าบริการในส่วนนี้จะรวมกับค่าอับเดตระบบฟรีตลอดอายุการใช้งาน พื้นที่การใช้งานไม่จำกัด เพิ่มเมนูได้ไม่จำกัด ปรับแต่งระบบไม่จำกัด
โดยในบางหน่วยงานจะมีค่าบริการเพิ่มเติมจากการบริการเพิ่มเติม เช่น ค่าลงข้อมูล ค่าพัฒนาระบบเพิ่มเติม โดยทางเราจะทำการประสานงานเพื่อยืนยันค่าบริการก่อนเสมอ

ข้อมูลในส่วนนี้ทางเราอาจจะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเรามุ่งเน้นพัฒนาระบบ และบริการในราคาที่คุ้มค่ากับการใช้งาน โดยมุ่งเน้นให้เว็บไซต์สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการอับเดตระบบในอนาคตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามเราผ่านทุกช่องทางได้ เรายินดีให้บริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด