ความรู้เรื่องเว็บไซต์สำหรับ อปท (อบต. เทศบาล)

เว็บไซต์เป็นเทคโนโลยีที่มีมานานและได้รับความนิยมอย่างสูง วันนี้เราจะขออธิบายถึงเว็บไซต์ซึ่งจะเน้นไปที่เว็บไซต์หน่วยงานราชการ

เว็บไซต์หน่วยงานราชการซึ่งปัจจุบันมีอยู่หลายประเภทโดยทางเราได้ให้บริการหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก ได้แก่ อบต เทศบาล อบจ โดยหน่วยงานเหล่านี้จะติดต่อและใกล้ชิดกับประชาชน ซึ่งการเว็บไซต์เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารจะทำให้การให้บริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โ

องค์ประกอบหลักของเว็บไซต์จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน

  1. โดเนมเนม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งคือ ชื่อเว็บไซต์นั้นเอง โดยในส่วนนี้บริษัท th nic จะเป็นผู้ให้บริการในการจดโดเมนเนม ถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐก็จะมีค่าบริการอยู่ที่ 856 บาท แต่ถ้าเป็นการซื้อผ่านตัวแทนค่าบริการอาจแตกต่างกันเล็กน้อย
  2. โฮสติ้ง หรือพื้นทีจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ ในส่วนนี้จะมีค่าบริการขึ้นอยู่กับบริษัท คุณภาพ และประเภทที่เราเลือกใช้บริการ มีราคาตั้งแต่ 500 จนถึง 50,000 บาท หรือถ้าเป็น sever คุณภาพสูงอาจจะมีราคาสูงกว่านี้
  3. ระบบ หรือตัวจัดการเว็บไซต์โดยในปัจจุบันมีระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ฟรี อยู่หลากหลาย เช่น wordpress joomla ในส่วนระบบนี้ทางเราได้ทำการพัฒนาขึ้นมาเฉพาะ เนื่องจากระบบที่กล่าวมาข้างต้นเป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเว็บไซต์ประเภทอื่น ระบบแต่ละระบบจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปและมีความเหมาะสมในการใช้งานแต่ละประเภท ณ่ปัจจุบันระบบที่พัฒนามาเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่หลายบริษัทและหลากหลายซึ่งในการใช้งานก็จะแตกต่างกันไป ในส่วนของค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาระบบแต่ถ้าเป็นระบบที่ใช้งานฟรีเช่น wordpress ก็จะไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในส่วนนี้ wordpress จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถ้าลูกค้าต้องการให้เว็บไซต์มีความสวยงานในการซื้อ theme

ค่าใช้จ่ายหลักๆทั้ง 3 ส่วนที่ได้กล่าวมาข้างต้นขึ้นอยู่กับแต่ละที่ว่าจะมีค่าบริการเท่าไรโดยในส่วนที่ 1 คือถ้าโดเมนเนมจะมีค่าบริการที่ไม่แตกต่างกันมาก

ในส่วนที่ 2 จะขึ้นอยู่กับว่าทางผู้ให้บริการของท่านใช้บริการหรือให้บริการท่านในลักษณะแบบไหน และพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากเท่าไหร่ โดยในส่วนของเราเราไม่จำกัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า ลูกค้าสามารถลงข้อมูลได้แบบไม่จำกัดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประกาศรูปภาพกิจกรรมหรือข้อมูลในส่วนอื่นๆ

ในส่วนสุดท้ายคือตัวระบบ เป็นส่วนที่ทางเราให้ความสำคัญมากที่สุด โดยตัวระบบของเราจะเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเอง โดยผ่านการปรับปรุงแก้ไขและ update คุณสมบัติต่างๆให้เหมาะสม เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และในปัจจุบันเรายังไม่ได้หยุดการพัฒนาระบบโดยมีการเพิ่มเติมคุณสมบัติต่างๆอย่างเช่นล่าสุด การตรวจประเมินความโปร่งใสขององค์กรในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน ita ปี 2563 และระบบอื่นๆที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาในอนาคต โดยในส่วนนี้ลูกค้าหรือหน่วยงานจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ระบบจะทำการ update ให้อัตโนมัติเมื่อมีการปรับปรุงหรืออัพเดทระบบให้อัตโนมัติ

ค่าใช้จ่ายโดยรวมทั้งตัวระบบในการจัดทำเว็บไซต์ครั้งแรก ของหน่วยงานซึ่งใช้ระบบเรา ปัจจุบันจะอยู่ที่ไม่เกิน 20,000 บาท ท่านสามารถสอบถามและติดต่อกับทางเราเพื่อประเมินราคาในการจัดทำของแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากแต่ละหน่วยงานจะมีรายละเอียดไม่เหมือนกัน อย่างเช่นการจัดทำเว็บไซต์ใหม่หรือการย้ายจากผู้ให้บริการรายเดิม

ในส่วนของค่าบริการรายปีหลังจากปีแรก ค่าบริการของเรานะปัจจุบันคือ 6,000 บาท โดยจะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของโดเมนเนม hosting และพัฒนาระบบ แม่ค้าบริการของเราในปัจจุบันเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการรายอื่นจะเป็นค่าบริการที่ถูกที่สุดแต่เราขอยืนยันและกล้ารับประกันว่าเราเป็นผู้ให้บริการที่ให้บริการได้ครอบคลุมและรวดเร็วมากที่สุด

หากทางหน่วยงานใช้งานไม่เป็นหรือไม่พึงพอใจกับตัวระบบสามารถยกเลิกบริการกับทางเราได้ตลอดเวลา

สำหรับหน่วยงานไหนที่ต้องการใช้บริการจัดทำเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับทางเราผ่านช่องทางต่างๆในหน้าข้อมูลการติดต่อได้เลยนะครับ