องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ที่ใช้บริการเราในการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงาน

เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ http://www.kuewiang.go.th/